Se resultaterne af DGO's store medlemsenquete.

Danske Geriateres Organisation gennemførte i vinteren 2019 en stor medlemsenquete blandt medlemmer af Dansk Selskab for Geriatri og Danske Geriateres Organisation. Besvarelserne fordelte sig på både medlemmer og ikke-medlemmer, på ældre og yngre aldersgrupper og personer med og uden kendskab til DGO's formål.

Besvarelserne har udstukket en retning for bestyrelsens videre arbejde; de områder, som respondenterne angav som vigtige for DGO's videre arbejde, var arbejdsforhold, fagpolitiske forhold og emnet: Privatpraktiserende speciallæge i geriatri. Der var ligeledes en lang række kommentarer, som alle fremgår af svarrapporten.

Resultaterne har været præsenteret på Dansk Selskab for Geriatris generalforsamling 2019 og efter følgende på Danske Geriateres Organisations generalforsamling 2019.

Du kan læse hele svarrapporten inkl. svar fordelt på stillingskategori på medlemssiderne....."

NYT NYT NYT 

Se resultaterne af den store medlemsenquete på medlemssiderne

 
03/11/2019 
Referat 

Se referatet fra generalforsamlingen 2019 på medlemssiderne

 
09/05/2019