Generalforsamling 2020


Danske Geriateres Organisation
Fredag d. 6. marts 2020 kl. 18.00-19.00

Se dagsorden her

Beretning

Regnskab

Forslag til vedtægtsændringer

Opdateret 20/02/2020


ETHICS IN DEMENTIA CARE - Summer Course


Date & Location: Leuven, Belgium, 7-10 July 2020

Organised by: Centre for Biomedical Ethics and Law Faculty of Medicine KU Leuven, Belgium

Se hele programmet her

Se resultaterne af DGO's store medlemsenquete.

Danske Geriateres Organisation gennemførte i vinteren 2019 en stor medlemsenquete blandt medlemmer af Dansk Selskab for Geriatri og Danske Geriateres Organisation. Besvarelserne fordelte sig på både medlemmer og ikke-medlemmer, på ældre og yngre aldersgrupper og personer med og uden kendskab til DGO's formål.

Besvarelserne har udstukket en retning for bestyrelsens videre arbejde; de områder, som respondenterne angav som vigtige for DGO's videre arbejde, var arbejdsforhold, fagpolitiske forhold og emnet: Privatpraktiserende speciallæge i geriatri. Der var ligeledes en lang række kommentarer, som alle fremgår af svarrapporten.

Resultaterne har været præsenteret på Dansk Selskab for Geriatris generalforsamling 2019 og efter følgende på Danske Geriateres Organisations generalforsamling 2019.

Du kan læse hele svarrapporten inkl. svar fordelt på stillingskategori på medlemssiderne....."

Indmeldelse i DGO

 

Hvis du vil være medlem af DGO -

så hent denne blanket, udfyld og indsend

 
28/01/2020 

Generalforsamling 2020

 

Se dagsorden til generalforsamling her

 
28/01/2020 
NYT NYT NYT 

Se resultaterne af den store medlemsenquete på medlemssiderne

 
03/11/2019 
Referat 

Se referatet fra generalforsamlingen 2019 på medlemssiderne

 
09/05/2019