Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling
Danske Geriateres Organisation

Fredag d. 8. marts 2019 kl. 18.00-19.00

1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Beretning fra nedsatte udvalg
4. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
6. Redegørelse for budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af revisor og suppleant
9. Valg af formand og bestyrelse (på valg er Kirsten Vinding og Maria Holte, begge villige til genvalg)
10. Eventuelt


Vinder af logokonkurrencen fundet !

Stella Christensen er vinder af DGO's logokonkurrence og skriver om sine tanker bag logoet:

"Mit ønske var at signalere sammenhold, mennesket, vilkår og medicin. Det har jeg gjort ved at lade to mennesker danne et hjerte. De to mennesker holder i hånden for at signalere sammenhold og i midten af hjertet har jeg placeret det klassiske genkendelige ikon: nemlig korset.
Mit ønske var også at skabe et logo med flere betydninger og “skjulte” elementer. Målet var at skabe et logo, der ikke alene er en grafisk sammenfatning af symboler, som illustrerer mennesket, vilkår og medicin. Farverne på logoet er valgt med inspiration fra DGO's hjemmeside."

NYT

Sommerkursus

 

Ethics in Dementia Care

Sommerkursus i Belgien

Se hele programmet her

 
07/02/2019 
Nyt referat 

Se referatet fra generalforsamlingen på medlemssiderne

 
14/05/2018