Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Danske Geriateres Organisation
Tirsdag d. 23. april 2019 kl. 16.30
Snorresgade 3, 5. th, 2300 København S

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag til vedtægtsændring, se nedenfor
3. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

Følgende formulering foreslås ændret fra:
§5 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i foråret og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Ugeskrift for Læger, på Organisationens eller FAS hjemmeside mindst 4 uger forud samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem - enten pr. brev eller elektronisk - i forbindelse med underretning om dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter meddelelsen i Ugeskrift for læger, på Organisationens eller FAS hjemmeside.

til følgende formulering:
§5 Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i foråret og indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse på organisationens hjemmeside mindst 4 uger forud samt ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem - enten pr. brev eller elektronisk - i forbindelse med underretning om dagsordenen mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden afholdelse af generalforsamlingen.

Vinder af logokonkurrencen fundet !

Stella Christensen er vinder af DGO's logokonkurrence og skriver om sine tanker bag logoet:

"Mit ønske var at signalere sammenhold, mennesket, vilkår og medicin. Det har jeg gjort ved at lade to mennesker danne et hjerte. De to mennesker holder i hånden for at signalere sammenhold og i midten af hjertet har jeg placeret det klassiske genkendelige ikon: nemlig korset.
Mit ønske var også at skabe et logo med flere betydninger og “skjulte” elementer. Målet var at skabe et logo, der ikke alene er en grafisk sammenfatning af symboler, som illustrerer mennesket, vilkår og medicin. Farverne på logoet er valgt med inspiration fra DGO's hjemmeside."

Referat 

Se referatet fra generalforsamlingen 2019 på medlemssiderne

 
09/05/2019 
 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 23. april 2019 .

Se på forsiden

 
09/04/2019 

NYT

Sommerkursus

 

Ethics in Dementia Care

Sommerkursus i Belgien

Se hele programmet her

 
07/02/2019